Beslutningen sluttet å utstede helsesertifikater for eksport av sjømat til Kina er tatt for å forstyrre den betydelige handelen med frossen sløyd