GENERELLE VILKÅR

Abonnementsperioden

Abonnement på Fiskeribladet forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Alle abonnement faktureres separat.

Kommunikasjon og markedsføring

Som abonnent vil du motta kommunikasjon fra Fiskeribladet. Kommunikasjonen er knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Fiskeribladet. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies

Personopplysninger vil kun bli benyttet av Fiskeribladet for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Fiskeribladet er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies.

Oppsigelse av abonnement

Abonnement på Fiskeribladet løper til det sies opp. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.

Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.


PRISER

Prisendringer abonnement

Fiskeribladet forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Fiskeribladet senest 14 dager før iverksettelse.

Gebyrer ved fakturering

Fiskeribladet beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post/epost. Ved betaling med avtalegiro eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 50,-.

Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per 1. oktober 2020 er kr. 35,-.


KUNDESERVICE

Fiskeribladet kan nås på telefon 55 21 33 00 eller e-post abonnement@fiskeribladet.no.


RABATTER

Studenter

Studenter får 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentabonnement tilbys ved studier av høyere grad enn videregående skole, og studiet må være kvalifisert til støtte gjennom Lånekassen. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Dersom bevis ikke er sendt Fiskeribladet innen varslet frist for levering, vil rabatten rutinemessig fjernes for resterende abonnementsperiode.

Kontakt kundeservice for registrering av studentabonnement.

Honnør

Fiskeribladet tilbyr abonnement til 25 % rabatt av ordinær pris ved fremvisning av honnørbevis, eller etter fylte 67 år. Ved abonnement til honnørpris kreves det at avisen leveres til abonnentens faste adresse, med unntak av eventuell omadressering ved reise. Registrering av honnørrabatt skjer med virkning fra neste betalingstermin.

Bedriftsavtaler

Fiskeribladet har avtale med enkelte bedrifter. I de tilfellene hvor en slik skriftlig avtale foreligger vil bedriftsavtalens betingelser overstyre de ordinære abonnementsvilkårene.


PRODUKTENDRINGER

Fiskeribladet forbeholdes retten til å gjøre endringer i avisproduktet.


ENDRING AV VILKÅR

Fiskeribladet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.


TILGANG TIL DE DIGITAL PRODUKTENE

For å lese Fiskeribladet digitalt må et abonnement opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Fiskeribladets kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn skal ikke deles med andre. Deling av påloggingsopplysninger kan medføre at tilgangen vil opphøre å fungere.

Digital

Som abonnent på Digital har du tilgang til alt innhold på nettsiden www.fiskeribladet.no , også e-avisen.

Komplett

Som abonnent på Komplett har du tilgang til alt innhold på nettsiden www.fiskeribladet.no , også e-avisen. Du får også papiravisen levert til din oppgitte adresse.

VILKÅR SOM GJELDER VED ABONNEMENT PÅ PAPIRAVISEN

Levering

Avisen distribueres om morgenen av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig. Fiskeribladet forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkter i det aktuelle området som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.

Endringer i levering

Midlertidig omadressering

Papiravisen kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. Digitale abonnement kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis

Ved uteblitt avis vil Fiskeribladet kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring av abonnementstype, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for det aktuelle abonnementet.