Russisk sjømatindustri risikerer et tap på mellom 466,5 og 560 millioner kroner neste måned dersom kineserne gjør alvor av trusselen om å forby sjømat fra Russland.

Etter allerede å ha forbudt ilandstigning fra to russiske fartøy, har kinesiske myndigheter advart Russland om at flere oppdagelser av COVID-19 på russiske sjømatprodukter vil føre til en fullstendig suspensjon.

– Prisene i Kina for russisk sei har allerede falt med 20 prosent sammenlignet med september i fjor, til 10.730 kroner per tonn sei.