Også de statlige institusjonene merker de høye drivstoffprisene. Havforskningsinstituttet meldte nylig at krumtappen «Kronprins Haakon» tas ut av toktplanen i nesten tre uker. Fiskeribladet har snakket med Inge André Utåker, som er rederisjef ved instituttet i Bergen.

Rederisjef Inge André Utåker om bord på «Dr. Fridtjof Nansen» Rederisjef Inge André Utåker, «Dr. Fridtjof Nansen» Foto: Ketil Svendsen

– Hva regner dere med å spare på å låse forskningsskipet til kai?

– Litt ut ifra drift bruker fartøyet grovt regnet nesten 20.000