Sterk økning i drivstoff og energipriser gjør at Redningsselskapet frykter at kystberedskapen svekkes om ikke Stortinget bevilger ekstra midler i revidert nasjonalbudsjett. Det skriver redningsselskapet i en pressemelding fredag.

Redningsselskapet forventer til sammen 25 millioner i årlige økte strøm- og drivstoffutgifter i 2022, for å sikre beredskap langs kysten.

– Vi håper det ikke blir nødvendig, men må vi velge hvor vi skal sikre beredskapen så blir det der det er flest folk. Dersom vi må ta redningsskøyter på land for å spare penger, så blir det nok et sted langs kysten nord for Trondheim. Dette er selvfølgelig det siste vi ønsker å gjøre, sier Martin Fuhr Bolstad, fungerende generalsekretær i Redningsselskapet, i meldingen.

Kraftig økning i dieselutgifter

Redningsselskapet viser til at deres skøyter bruker omtrent 3,5 millioner liter diesel hvert år. De økte drivstoffutgiftene gjør at drivstoffregningen per nå ligger an til å gå fra 33 millioner i 2021 til 53 millioner kroner i 2022. Koblet med økte strømkostnader på om lag 5 millioner kroner ligger Redningsselskapet dermed an til merkostnader i 2022 på 25 millioner, opplyser selskapet i meldingen.

Redningsselskapet har 53 redningsskøyter i tjeneste langs kysten. I fjor hjalp de over 6000 båter i havsnød og reddet 31 mennesker fra drukningsdød.

– Sikre bevilgninger

Nå må Stortinget sikre bevilgninger i revidert statsbudsjett for at beredskapen kan opprettholdes. Noe annet vil være i strid med regjeringsplattformen og regjeringens ambisjoner om å få bedre beredskap, sier Bolstad.

Strømstøtten gjennom kompensasjonsordningen for strøm for frivillige organisasjoner vil, ifølge Redningsselskapet, ende på 175.000 kroner for perioden desember 2021 til mars 2022.

– Strømstøtten er ikke i nærheten av å dekke våre reelle behov, og vi har ingen annen måte å kunne dekke de økte kostnadene på. Jeg er oppriktig skuffet over at regjeringen har valgt å ikke prioritere frivillig beredskap og trygghet til havs i frivillighetens år, avslutter Bolstad.