«Vestkapp» losset og hadde mannskapsbytte i Måløy 21. juni, og da mønstret det på fire lærlinger, skriver Opplæringskontoret for fiskeri- og havbruksfag i Sogn og Fjordane på sin Facebook-side.

«Kjekt å høre at alle får gode tilbakemeldinger fra faglige leder om bord», skriver Opplæringskontoret.

Autolinefiske

I helgen mønstret fire lærlinger av seks ukers autolinefiske med «Vestkapp» som er eid av rederiet Ervik Havfiske AS. Per dags dato har rederiet 36 lærlinger, noe som gjør de til den bedriften som tar imot flest lærlinger.