– Jeg har førstehåndsinnsikt i Lerøy Auroras drift i Troms og Finnmark, og hadde jeg visst at drifta vår hadde