Koronapandemien har forårsaket over 2,6 millioner direkte dødsfall, og skapt enorme lidelser for