En not- og snurrevadbåt på 14,99 meter begynner å ta form i verftshallen til Båt og Motorservice i Rørvik.

Her må det være innafor å si at det bygges båt i høyden.

– Det vi har gjort her er å prøve å imøtekomme dagens standard og krav i den retningen rederen har sett for seg, sier Tor Erik Lysø, daglig leder ved båtbyggeriet.

Båten som skal få navnet «Ragnhild Hatland» skal etter planen stå ferdig en gang på andre siden av sommeren.

– Kapasitet og boforhold er det som har vært viktig for meg i denne prosessen. Utformingen har blitt til i den retningen jeg har ønsket meg. Og så er det Båt og Motorservice som har utarbeidet løsningsforslagene, sier reder Remi Hatland.

Målet har vært å få til mest mulig – innenfor de politiske rammene – og innenfor 14,99 meter.

To propeller i hekken

– Det mest oppsiktsvekkende er antakelig framdriftssystemet. Vi har plasser to Veth-propeller i hekken. Veth har vært brukt på større fiskebåter, men ikke på fiskebåter i denne størrelsesklassen. Ikke før nå, sier Lysø.

Det er et valg som reder Hatland har forventninger til. Veth-systemet er sammenliknbart med thrusterne fra Schottel, der to propeller i dyse kan manøvrere på femøringen, og er uavhengig av ror.

– Det er viktig å ha nok kraft. Jeg vil ha to separate drivlinjer og dieselelektrisk framdrift. Skulle noe gå galt, kan jeg likevel komme meg til land selv, sier Hatland.

Hawi AS med skipper og reder Remi Hatland, bygger ny båt hos Båt og Motorservice i Rørvik. Foto: Lena Knutli

Det handler om å være mer selvhjulpen.

– Er dere sikre på at dette vil fungere?

– Systemene er prøvd blant annet på supply- og slepebåter. Det som blir mest spennende her er om det vil fungere når man skal dra bruk, sier Hatland.

Tradisjonelt har fiskebåter en propell plassert midt på hekken.

– Her blir det to propeller bak, sier Hatland.

«Ragnhild Hatland» er utrustet med to Veth-propeller i hekken. Foto: Lena Knutli

Bygger for framtiden og ungdommen

Byggingen av det framoverlente fartøyet er kommet halvveis – og litt til.

– Det er som alltid selvfølgelig noen faktorer som vi ikke har kontroll på som avgjør, men vi har forhåpninger om at båten står ferdig i løpet av august, sier Lysø.

Daglig leder ved Båt og Motorservice Tor Erik Lysø har stått for utformingen av» Ragnhild Hatland» sammen med Marin Design AS. Foto: Lena Knutli

At det er plassert et ekstra dekk mellom bunn og styrehus gir plass til et større mannskap. Hatland er opptatt av rekruttering. Med lugarplass til sju stykker er det fullt mulig å ha flere lærlinger med.

– Men hvorfor ny båt så snart, når du fikk bygget ny båt for bare få år siden?

–10,99-metringen «Ravinda» som vi fikk i 2020 har vi solgt. Planen var egentlig å bygge en ny båt på 11 meter, men jeg fikk litt klaustrofobi av tanken. Målet er å ha med lærlinger og da bli det for trangt, sier Hatland.

Teknisk info «Ragnhild Hatland»
 • Rederi: Hawi AS
 • Verft: Båt og motorservice AS
 • Design: Marin Design AS og Båt og motorservice AS
 • Lengde o.a.: 14,98 m
 • Lengde p.p.: 14,60 m
 • Bredde på spt: 7,30 m
 • Bemanning: 7 mann
 • Lasteromsvolum: ca. 88 m³
 • Brennolje: ca. 13,3 m³
 • Ferskvann: 7,3 m³
 • Fartsområde: Bankfiske 2
 • Rigget for: Not og snurrevad
 • Framdrift: Diesel-elektrisk hybrid
 • Motorer: Caterpillar
 • Hybridsystem: Viteq AS/ABB
 • Dekksutstyr: Lorentzen Hydraulikk
 • Vakuum: MMC
 • RSW: Proffkulde
Kilde: Kilde: Båt og Motorservice

– Hva koster nybygget?

– Den koster mytji, sier Hatland og legger til:

– Erfaringsmessig er båtene aldri billigere enn akkurat i dag.

Kortreist båt

At alt av bygging foregår lokalt henger sammen med at Nils Williksen AS, som eier 49 prosent av aksjene i «Ragnhild Hatland», også er medeier i Båt og Motorservice.

– Da Williksen ble medeiere i 2020, styrket det bedriften vår. I dag har vi 17 stykker i arbeid. Alt fra elektriker, rørlegger, sveiser, industrimekaniker og egen snekker. Alle samlet under samme tak, sier Lysø.

En annen artig faktaopplysning, noe på siden av fiskeri og båtbygging, er at både Hatland og Lysø er over gjennomsnitt interessert i musikk. Begge spiller også i band.

Nybygget skal etter planen stå klart til høsten. Foto: Lena Knutli
«Ragnhild Hatland» i 3D, designet av Marine Design AS. Foto: Marine Design AS