Den 27. november 1913 la det svenske malmskipet DS