Elin Sander er medprodusent på filmen som kan få première allerede julen 2024. Under arbeidet med den bejublede bergensfilmen dukket det opp perler hun nå håper å feste til lerretet.

– Det var mye som ikke passet inn, som for eksempel en fantastisk film fra sildefisket utenfor Ålesund i 1913, forteller Sander til Fiskeribladet.

Sørger for digitalisering

Som i «BERGEN – i all beskjedenhet» skal teamet fra Aldeles AS – bestående av Sander, Elisabeth Kleppe og Henrik Hylland Uhlving – selv bekoste både kostbar digitalisering og restaurering av filmrullene.