Pedersen jobber på vegne av et oppdrettsmiljø i Trøndelag, der blant annet en viktig aktør i Rosenborg-systemet, Kent Ranum, er sentral. Gamst Pedersen spiller i dag i Tromsø IL, og har fortid som RBK-spiller. Han er også god venn av Ranum. Målet er at et selskapet, kontrollert av Ranum, skal sikre seg lokaliteter for utviklingskonsesjoner vest for Kiberg i Øst-Finnmark.

– Vi håper å kunne skape noe i Vardø. Målet er å få skape arbeidsplasser i en region der vi kommer fra selv, sier Gamst Pedersen til Fiskeribladet.

– Spekulanter

– Det virker som om det er spekulanter som skal sikre seg en kjapp avtale, for så å selge den videre. Det er ikke lagt frem noe som helst om hva dette prosjektet konkret skal inneholde, sier Aksel Robertsen.

Han er fisker fra Vardø og har som ganske enslig svale valgt å si klart fra hva han mener om oppdrettsplanene som er rullet ut i Vardø.

Inngikk omstridt avtale

Det var Finnmarken som først meldte om den omstridte opsjonsavtalen som var inngått mellom selskapet Vardiar AS – med Morten Gamst Pedersen som hovedinvestor, og Vardø kommune som ga selskapet fortrinnsrett på ni oppdrettslokaliteter i kystsonen ved Vardø.

Lokale fiskere frykter at oppdrettsnæringen vil rasere det lukrative kongekrabbefisket i området, mens havrettseksperter Fiskeribladet har snakket med mener avtalen er verdiløs.

FRYKTER SAMFUNNET BLIR LURT IGJEN: Aksel Robertsen er lokal fisker i Vardø og har reist bekymringer om konsekvensene for fiskeriene i Vardø om de viktige kongekrabbe og linefiske-feltene vest for Kiberg blir åpnet for oppdrettsselskapene. Foto: Eskild Johansen

Oppdrett i kongekrabbefelt

Opsjonsavtalen som skal sikre Morten Gamst Pedersens selskap Vardiar AS eksklusiv rett på fremtidige oppdrettslokaliteter i kommunen, ble vedtatt mot Miljøpartiet De Grønnes stemmer i Bystyret i oktober 2018.

FANGSTFELT FOR KONGEKRABBE: Kartet viser det avsatte område for oppdrett i kystsoneplanen utenfor Vardø. Blått område er avsatt til havbruksformål. Lilla er sikringssone for villaks ved utløpet til Komagvær og de gule trekanter er nedsatt kongekrabbebruk i januar og februar 2019. Havstrømmen går på nordsiden av Varangerfjorden i vestlig retning, og svinger ut østlig på sørsiden i Sør-Varanger kommune. Foto: Norgeskart/Barentswatch/Vardø kommune

Ifølge Vardø kommune så er det tiltenkte arealet utpekt i den gamle kystsoneplanen som ligger vest for Kiberg på nordsiden av Varangerfjorden.

Kystsoneplanen er fra 2001 og utløp i 2010. På grunn av værforholdene rundt Vardø, vil det trolig kun være disse områdene som vil være egnet til oppdrett med dagens teknologiske løsninger.

Utfordringen med plasseringen er, ifølge lokale fiskere i Vardø, at dette området ligger midt i det mest intensive kongekrabbefeltet for fiskerne i Varanger.

Avalen mellom Vardø kommune og Vardiar as

Om Verdiar as:

  • Vardiar as eies av Morten Gamst Pedersen (selskapets største aksjonær), samt tidligere fotballspiller Kjetil Emil Olsen, som eier Bakerhuset i Tromsø og tidligere fotballspiller Fredrik Michalsen fra Tromsø.
  • Selskapet styre ledes av Pedersens søskenbarn Jarno Gamst Guttorm som sitter i bystyret for Vardø Arbeiderparti.
  • Hadde ifølge selskapet et strategisk samarbeid med Deltamerden as fra Orkanger som eies av RBK-profil og forretningsmann Kent Ranum.
  • Bak hans selskap står oppdrettsselskapet SalmoNor fra Rørvik.
  • Deltamerden fikk avslag på sin søknad om utviklingskonsesjon i april.
  • Vardiar as har nå frem til ny rullering av kystsoneplan å forsøke å etablere seg på områdene i Varangerfjorden som er åpnet for havbruk. Fiskeribladet kjenner til tre slike lokaliteter.

– Verst tenkelig plassering

Aksel Robertsen mener oppdrett i disse områdene vil bli en økologisk katastrofe for fiskeriene i Varanger.

– Det er kommet et nytt fiskeri i området etter at denne kystsoneplanen ble vedtatt i 2001 – kongekrabbefisket. Dette er trolig den verst tenkelige plasseringen av oppdrettslokaliteter i Varangerfjorden som tenkes kan, sier han.

I tillegg er det viktige fiskeområder to nautiske mil rett ut. Der drives det med vårfiske med line, samt det er oppvekstområde for lodde og et stort kystrekefelt.

– Jeg tror ikke det er noen som kan forstå hvilke konsekvenser dette kan føre med seg, mener Robertsen.

Mener områdene egner seg

Ordfører Robert Jensen (Ap) bekrefter at området i den tidligere kystsoneplanen er det som er tiltenkt å bli tilbudt havbruksnæringen. Den gjeldende kystsoneplanen gikk ut i 2010, og må derfor erstattes av en ny for å kunne sette av arealet til havbruksnæringen på ny.

VIL ÅPNE OMRÅDENE: Ordfører Robert Jensen (AP) i Vardø kommune mener områdene som tidligere er utpekt for havbruksformål fortsatt er egnet, men ønsker å få på plass en ny interkommunal kystsoneplan og en konsekvensutredning av havbruk i området. Foto: Vardø kommune

– Vi skal ha en ny gjennomgang i kystsoneplanleggingen i kommunen og er i gang med en interkommunal plan sammen med den andre kommunene i Varanger. Men i utgangspunktet er det dette området som er interessant for denne type virksomhet, sier Jensen.

Jensen sier Vardø kommune vil legge til rette for etablering av havbruksaktivitet i de regulerte områdene, og mener det blir opp til selskapene og vurdere om også andre områder også kan egne seg.

– Disse områdene som tidligere er avsatt, er allerede regulert for oppdrettsnæringen og jeg mener de er godt egnet til havbruksformål, mener Jensen som legger til at det i opppsjonsavtalen ikke er vurdert noe miljømessige konsekvenser.

– Dette blir noe som kommer til å være gjenstand for vurderinger i konsekvensutredningen, sier Jensen.

Verdi på en oppdrettslokalitet

Fiskeribladet har fått seniorforsker ved Nofima, Roy Robertsen, til å beregne verdien på en oppdrettslokalitet:

  • En gjennomsnittlig lokalitet vil i dag være over 3600 maksimal tillat biomasse (mtb)
  • Der vil man kunne produsere 4–5000 tonn per generasjon (1,5 år til 2 år).
  • Med et slaktevolum på 3735 tonn laks, og med en markedspris på 60 kroner kiloet, gir det en normalomsetning på en lokalitet på rundt 224 millioner kroner per generasjon.
  • Ni lokaliteter ved Vardø vil derfor kunne omsette for rundt 1,3 milliarder kroner per år.

– Håper å kunne skape noe

Morten Gamst Pedersen forteller til Fiskeribladet at det var hans kamerat Kent Ranum i Rosenborg-systemet som først lanserte ideen om å få åpnet nye områder utenfor Vardø for oppdrett.

Sammen med sitt søskenbarn, Jarno Guttorm Gamst, som også sitter i bystyregruppen til Vardø Arbeiderparti, har de derfor etablert selskapet som har sikret seg opsjonsavtalen med Vardø kommune om fremtidige oppdrettslokaliteter.

I avtalen nevnes også det strategiske samarbeidet med Ranums selskap Deltamerden AS, som ifølge Vardiars egen redegjørelse til Vardø kommune, har det Rørvik-baserte oppdrettsselskapet SalmoNor bak seg.

– Kent Ranum er en god kamerat av meg, og hans selskap har søknad inne for å få utviklingskonsesjoner som vi mener vi kan bruke i disse områdene, forteller Gamst Pedersen.

TIDLIG INTERESSE: Fotballspilleren Morten Gamst Pedersen, var allerede i 2004 med på et pr-opplegg for Eksportutvalget for fisk, ved et oppdrettsanlegg på Kvaløya. Nå satser han på å komme i gang med egne oppdrettsplaner nord fra hjembyen Vadsø, i Vardø kommune. Foto: Are Kvistad

– Må få lov å protestere

Lokale fiskere mener dette er områder som er sårbare for fiskeriene i Varanger. Gjør du deg noen tanker om det?

– Folk må få lov å ha egne meninger om dette, og de har jeg respekt for. Men vi håper å kunne skape noe i Vardø og forsøke å løfte ting der. Målet er å få skape arbeidsplasser i en region der vi kommer fra selv, understreker Gamst Pedersen.

Ifølge Gamst Pedersen er likevel ikke planene avhengig av om at Ranums selskap får de omsøkte utviklingskonsesjonene.

– Vi har andre løsninger tilgjengelig også. Vi er derfor i en fase nå hvor vi forsøker å finne ut hva vi kan få på plass etter hvert, sier Gamst Pedersen.

Jarno Gamst Pedersen (Ap) ble erklært inhabil ved behandlingen av saken om tildeling av opsjonsavtale for selskapet han er daglig leder for.

Salmonor AS eies av Bondø-familien i Rørvik, omsatte i 2017 for 642 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 270 millioner kroner.

TRENGER NYE LOKALITETER: Ifølge Vardiar så er det oppdrettsselskapet SalmoNord fra Rørvik som står bak oppdrettssatsingen til Deltamerden as. Selskapet ledes av Vibecke Bondø. Foto: Terje Solberg/ Trønder-Avisa