– Det har vært relativt høye priser i vinter, liten tilgang på fisk og dårlig vær.

Det sier Frode Eliassen, salgssjef i eksportselskapet Norfra, som er ett av nærmere 100 norske sjømatselskaper til stede på Seafood Expo Global i Barcelona. Konsernet har fiskemottak i Nordvågen, på Vannøya og Ballstad i Lofoten.

– Hvordan er marginene ute i markedene?

– Nei, de er jo litt presset på grunn av de høye prisene vi har betalt for råstoffet, og så har du samtidig den valutaen som har gått imot oss.