Utenfor mottaket Fonn Egersund i Kopervik ligger to trålere til kai. Den kombinert reke- og hvitfisktråleren «Sjøvik» fra Kristiansand der Carl Markus Lisborg er skipper, er den ene. De har nettopp levert i overkant av 20 tonn med ulike arter hvitfisk. Skipperen tar seg tid til en kort prat før han og mannskapet på fire igjen vender baugen mot Kvitbjørnfeltet i Nordsjøen.

– Fangsten som leveres her hos Fonn Egersund går rett på lastebiler som sendes til Danmark på auksjon.