Når måseeggene for lengst er blitt til flyvedyktige måsekyllinger er det sjølaksefiske med kilenot i kombinasjon med kongekrabbefiske det handler om i sommermånedene.

Fra fiskerfamilie

Arne Ring sier at han ser fram til sjølaksefiske.

– Veldig spennende fiske. Og det er gode priser for villaks.

Sjølaksefisket foregår like ved Storekorsnes. Krabbefisket foregår også i nærområdet.

Ring er fra Altneset på øya Seiland i Alta kommune. Der vokste han opp i en fiskerfamilie.

Fisker Arnt Ring mener sjølaksefiske er det mest spennende fiske. I tillegg er det også gode priser på villaks, sier han. Foto: Agnar Berg

Han og kona slo seg ned på Storekorsnes på fastlandet ytterst i Altafjorden i 1984. De første årene drev de fiske i kombinasjon med sauedrift på småbruket de kjøpte.

I 2012 kjøpte de imidlertid hus i Smørfjord i Porsanger kommune. Småbruket på Storekorsnes har de fremdeles, men det er slutt på sauedriften.

To kvoter

I vinter og vår har han og kona drevet fiske på «Lille Lofoten», Breivikfjorden ved Sørøya i Vest-Finnmark.

Av praktiske grunner har de leid hus i Breivikbotn i Hasvik kommune for sesongen. Ring har selv den 35 fot store sjarken «Korsnesjenta». Han har to kvoter i lukket gruppe. Kona har en sjark på 33 fot i åpen gruppe. Begge båtene er nå i Breivikbotn.

– Vi har litt igjen på begge båtene, om lag 10 tonn torsk til sammen, sier han.

«Korsfnesjenta» til fisker Arnt Ring. Ring og kona holder nå på og fisker opp kvotene på hans 35 fot store sjark og konas 33 fot store sjark i åpen gruppe. De er på Breivikfjorden. Foto: Agnar Berg

Første sjøvær på krabbe

Fiskeribladet traff Arnt Ring sist onsdag da han var og leverte kongekrabbe til Cape Fish sin mottaksstasjon på Storekorsnes.

Ring sier at det var første sjøvær med kongekrabbe i år. Det ble til sammen 280 kilo og om lag 30.000 kroner inn på kontoen.

Dette er krabbe som er tatt i den såkalte frisonen som går østover helt til 26. lengdegrad i Nordkapp kommune der det kvoteregulerte kongekrabbeområder starter.

Ring sier at det er bra kvalitet på krabben med god kjøttfylling, men at det ikke er så mye storkrabbe.

Veldig mye torsk

Når de to er ferdige med kvotene sine på Breivikfjorden, går de tilbake til Storekorsnes og fortsetter med kongekrabben i området der.

Ring forteller at tilgangen på fisk på Breivikfjorden har vært enorm.

– Det har nesten vært i meste laget, sier han med et smil.

De har talt 110 båter i fiske på Breivikfjorden. Både han og kona har hver sin fartøykvote med kongekrabbe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark. Dit drar de til høsten etter at sjølaksefisket er over.

Omsetningskrav

I fjor høst var det en stor diskusjon om omsetningskravet på annet fiske for å få delta i kongekrabbefisket i øst skulle økes etter forslag fra Fiskeridirektoratet.

Omsetningskravet er i dag 200.000 kroner. Direktoratet foreslo en opptrapping til 300.000 kroner for 2020, så 400.000 kroner i år, for så å ende på en halv million kroner.

Fisker Arnt Ring med kongekrabbe tatt i frisonen i området i Vest-Finnmark. Foto: Agnar Berg

Ring sier at han og kona ikke har noe problem om å innfri et høgere krav, men at det ville være en urett å øke kravet fordi de små fjordfiskerne som er plaget av kongekrabbe på annet redskap og som må langt ut for å fiske for eksempel torsk, ikke vil greie å kvalifisere seg til kongekrabbefisket.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) valgte imidlertid ikke å øke omsetningskravet.

Alle kommer ikke

Det var i fjor også en diskusjon om hvor grensen til det kvoteregulerte området skulle gå. Noen mente at hele gamle Finnmark fylke burde inkluderes i det kvoteregulerte området.

Ring sier at han er glad for at fiskeriministeren ikke syntes det var en god idé.

– Det ville ha vært en ulykke fordi da ville «ukurant» krabbe bli kastet på havet igjen. Dermed ville vi virkelig bli plaget av krabbe på annet redskap her i vest. Slik det er nå i frifiskesonen, blir jo så å si all krabben tatt på land.

Ring mener det var riktig at fiskeriministeren fra 1. januar i år ga grønt lys for at fiskerne i Vest-Finnmark kunne få delta i kongekrabbefisket i øst selv om konsekvensene for han og kona er redusert fartøykvote siden de allerede har adgang fordi de bor fast i Porsanger kommune.

Han tror ikke at mer enn halvpartene av fiskerne i de fire vestligste kommunene som er kvalifisert for kongekrabbefisket vil benytte seg av muligheten i år.

Det gode liv

Ring sier at å ha kongekrabbekvote er som vinne i Lotto. Forskjellen fra å spille Lotto er imidlertid at du vet at du vinner i kongekrabbefisket.

– En halv million kroner i inntekt på to ukers innsats er gode penger sier han.

Kongekrabbe heises på land mottaksstasjonen til Cape Fish på Storekorsnes ytterst i Altafjorden. Foto: Agnar Berg

Ring sier at han har levd det gode liv som fisker. Det er et fint og spennende liv – like spennende hvert år, sier han

– Problemet for vår yrkesgruppe er imidlertid forgubbingen. Personlig har jeg vanskelig å forstå at ikke flere unge ser mulighetene i fiskeryrket.

Ring sier at han i for eksempel i fiskerikommunen Hasvik på Sørøya registrerer at det er østeuropeere som ser mulighetene. De har etablert seg med båter eller jobber i fiskeindustrien, sier han.

Mulig å leve godt av

– Flere unge har valgt å flytte inn til mer sentrale strøk som for eksempel Alta. Der finner de seg ofte jobber i lavtlønnsyrker. I stedet kunne de ha begynt i åpen gruppe med egen båt, fisket på den kvoten og dratt østover og fisket kongekrabbe. I tillegg kan de fiske ubegrenset med kongekrabbe i frisonen, sier han.

Ring sier at de i åpen gruppe som benytter seg av alle mulighetene, kan ha et godt levebrød.

– Hvis du er iherdig, kan du for eksempel tjene flere hundrede tusen kroner på kongekrabbefiske i frisonen, sier han.