Agnar Langtveit er rekefisker og driver av fiskemottaket med egen fiskebutikk i Arendal. Reker, torsk og annen fisk han fanger havner rett i en delikat ferskvaredisk som byens innbyggere kan benytte seg av.

– Det meste av det vi fangster omsettes lokalt. Vi selger mye av fisken selv, eller videre til dagligvarekjeder i regionen. Rårekene går i hovedsak til rekepillefabrikken Finny Sirevaag, forteller Langtveit.

Fra Arendal Fiskemottak selges ferske reker og fisk i butikk og cafelokaler på bryggekanten. Foto: Lena Knutli

Han er egentlig på vei hjem når Fiskeribladet dukker opp rundt lunsjtider en fredag formiddag.