12,9-metringen «Anna Therese» er i ferd med å legge til ved Brønnøy Fiskemottak. Der står mottakets mann klar for å heise i land breiflabbfangsten skipper Alf Pettersen har i lasterommet.

– Jeg har sendt melding og estimert dagens fangst til 500 kilo, så nå får vi se om vekta er enig, sier Pettersen.

12,9-metringen «Anna Therese eies av fisker Alf Pettersen fra Brønnøysund. Foto: Lena Knutli

Han og kaiformannen skravler om diverse fiskeri mens de sammen jobber for å få på land verdifull fisk.