Totalt var det 611 merkeregistrerte båter som leverte pelagisk fangst gjennom Norges Sildesalgslag i fjor. Samlet har flåten en driftsmargin på 25 prosent, eller knappe 1,5 milliarder kroner. Ringnotflåten satt igjen med cirka 1,2 milliarder kroner før skatt.

– Makrellen utgjorde 45 prosent av samlet fiskeriinntekter for 2022, så det er klart at den arten er viktig for oss, forteller Inge Møgster, som har ringnotbåtene «Harvest» og «Hardhaus».

Fiskeribladet har utarbeidet en samlet oversikt over alle de 71 norske ringnotbåtene som fisket i fjor.