Vi må sikre at vilkårene til fiskerne i den minste flåten er gode. Med de økte kostnadene kan vi risikere at færre blir i yrket. Vi må gjøre det mer attraktivt å være fisker i Nordland.

Da vi må sikre at stadig nye pålegg og utgifter ikke spiser av bunnlinja, og at det kan risikere å utsette eller hindre nye grønne investeringer.

Som fiskerimediene har omtalt har 570 fartøy med lengde 11–15 meter fått krav om å ha utstyr for fartøyovervåkning og full fangstrapportering installert innen 1. juli. I tillegg er det 1600 fartøy 10–11 meter som får pålegg fra 1. januar 2023.

Dette er et av mange pålegg og avgifter som den minste fiskeflåten har fått de siste årene. I fjor og utover 2022 påløp det for eksempel ekstrautgifter knyttet til innkjøp av pingere, som skal monteres på garn under vinterfiske i Vestfjorden for å skremme niser.

SV er også svært opptatt av hvordan den minste fiskeflåten i Nordland skal ta del av det grønne skiftet og være i front på miljøteknologi. Vi er opptatt av at regjeringen tilrettelegger bedre slik at ny teknologi for reduserte energikostnader og lave klimagassutslipp også kan bli tilgjengelig for den minste kystfiskeflåten.

Flere bedrifter i Nordland er med i prosjekt for å utvikle ny teknologi som kan erstatte kostbar dieselbruk og redusere klimagassutslipp fra fiskefartøy, men de blir hindret av barrierer knyttet til regelverk og finansiering. Det er behov for en tilpasning som gjør det lettere å bygge om fartøy til lavutslipp, og å bygge nye fartøy med nullutslipp. Oppgradering av regelverk og finansiering av klimavennlige tiltak på fiskefartøy og tilhørende infrastruktur i havnene, kan skape positiv utvikling i mange kystsamfunn.

Vi er glade for SV sitt gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett som gjør at fartøy med fartsområde kystfiske eller mindre, fritas fra kravet om å ha satellittabonnement.

Det vil bidra til at kostnadene for kystflåten vil reduseres noe og det er bra. Samtidig er det et tegn på stor frustrasjon i flåten når Stortinget må forhandle om disse spørsmålene. Det er mye mer som må gjøres for kystfiskernes våres og helheten må vurderes. Her ligger ansvaret hos fiskeriminister Bjørnar Skjæran.

Det er et viktig skritt på veien, men regjeringen bør likevel gjøre mer for å ivareta kystfiskernes fremtidsmuligheter som desentralisert og klimavennlig kystnæring.