Rekefiskerne i sør har møtt kostnadsveggen, uten at regjeringen har vært villig til annet enn å lytte på utfordringene med høye dieselpriser. Det er på tide de utsatte delene av norsk fiskerinæring blir tatt hensyn til på lik linje med sine yrkesbrødre og -søstre i landbruket. Kostnadsveksten er i ferd med å ta livet av en hel næring.

De siste månedene har fiskerne gjentatte ganger ropt varsko. Dieselprisene har skutt i været, og før sommeren fryktet næringen det ville føre til full kollaps i rekebestanden ved at rekeprisene