For over to uker siden sendte Fiskarlaget en liste over punkter de mener regjeringen må gripe fatt i for å hjelpe fiskere i en vanskelig situasjon. Høye dieselpriser på grunn av krigen i Europa har lagt deler av flåten til kai. Særlig hardt rammet er rekeflåten sør.

Ikke bare ødelegger ekstraordinært høye drivstoffkostnader lønnsomheten i flere fiskerier. I noen tilfeller blir det direkte tapsprosjekt å legge ut fra kai.

Fiskeflåten må forskuddsbetale CO₂ avgift og grunnavgift ved bunkring. Grunnavgiften får de refundert etter søknad til Garantikassen for fiskere og det kan søkes 12 ganger i året.