I mars, da drivstoffprisene begynte å stige, fortalte en gråtkvalt fisker hvor vanskelig det var for ham å drive med de høye prisene. Saken gikk på NRK og gjorde inntrykk. Politikere var ute og mente at dette måtte det gjøres noe med. Fiskarlaget gikk i møter med departementet. Politikere fra alle partier uttalte at noe måtte gjøres.

Fiskeren var oppriktig bekymret for om han kunne fortsette i yrket sitt, hvis ikke noe ble gjort med de høye prisene. Reketrål krever mye drivstoff og utgiftene ble større enn inntektene.

Særlig den minste flåten er utsatt og fiskere over hele landet har jevnlig rapportert om at drivstoffkostnadene er i ferd med å ødelegge lønnsomheten. Det kom inn forslag om å lette på avgiftene.

Men ennå er ingenting gjort for å hjelpe. Det ser heller ikke ut til at myndighetene har tenkt å gjøre noe. Til NRK har finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttalt at det ikke ligger noen endringer i drivstoffavgiftene i skatte- og avgiftsopplegget nå, men at regjeringen vil se på det til budsjettet neste år.

Det kan i praksis bety at de vil sitte og se på at kystfiskere og andre næringsdrivende som her avhengig av transport, vil bukke under.

Enkelte fylkespolitikere har foreslått å kutte avgifter for alle, både private og næringsdrivende. Det er et godt forslag.

Men regjeringen frykter det vil gi mer penger i sirkulasjon. Får folk mer penger å rutte med, er det fare for at renten vil gå opp. Her bommer Slagsvold Vedum. For det er ikke snakk om å gi folk mer penger. Det er snakk om å komme tilbake til normalen, til nivået før den høye prisøkningen.

Men det er ikke noe som tilsier at avgiftskutt vil føre til at folk begynner å bruke mer penger. Særlig ikke med de varslede renteøkningene. Argumentet om at en avgiftslette vil gi mer press på økonomien, holder ikke.

Staten håver inn milliardinntekter på økte oljepriser som har skutt i været. At de i tillegg skal fortsette å ta høye avgifter, virker urimelig.

Bøndene fikk ekstra krisehjelp i årets oppgjør. Det bør også resten av næringslivet få.