Vi stiller oss undrende til at det ikke virker å haste nevneverdig med å etablere et godt kunnskapsgrunnlag som kan redusere miljøeffekter, redusere påvirkning på viktige bestander og bidra til god sameksistens.

Kåre Heggebø, leder Fiskarlaget. Foto: Kjersti Sandvik
Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver Fiskarlaget Foto: Kjersti Sandvik

Brage ligger svært nær kanten av sokkelen, som er det viktigste området for fiskeriaktivitet både i Nordsjøen og videre nordover langs kysten.

Etterlyser god prosess

Brage-plattformen ble i sin tid derfor plassert midt inne i et svært viktig fiskeområde.