Kostnadene i fiskeri- og havbruksnæringen er i ferd med å gå til himmels. Samtidig sitter myndighetene og ser på hvordan de økte utgiftene er i ferd med å slå ut deler av bransjen. Spesielt i den mindre flåten i sør er situasjonen uholdbar, og det er på tide fiskeriministeren gjør noe med rammevilkårene. Lavere avgifter er stikkordet.

Økte drivstoffkostnader, kombinert med galopperende strømpriser, har fått mange aktører næringen til å måtte snu på krona. Flere aktører i sør ser at fiskerne snur blikket mot Danmark, og vurderer både lossing og fylling av drivstoff hos naboen i sør. På toppen av dette økte sentralbanksjefen renten med 0,5 prosentpoeng i slutten av juni, og varsler ytterligere renteøkning i august og i månedene fremover.

Mange i bransjen har investert tungt i nye båter og nytt utstyr, og kanskje spesielt for de yngre fiskerne har dette vært store økonomiske løft. Samtidig øker alt av statlige avgifter knyttet til å drive fiske.

Med en slik trend kommer ikke økt rente som noen god nyhet, og det er betimelig å spørre om ikke myndighetene bør se på avgiftsnivået knyttet til drivstoff og fiskeriavgifter. Uten tydelige grep frykter vi flere aktører fremover vil gå over ende. Dette ble aktualisert i behandlingen av revidert statsbudsjett, men fiskerne talte nok en gang for døve ører.

For ringnotrederen Jonny Garvik, som skal bygge ny båt, utgjør de økte rentekostnadene to millioner kroner årlig. Vestlandsfiskeren klarer nok dette, men verre er det blant unge og nyetablerte fiskere som har investert både i båt og bolig. For dem blir ikke hverdagen like enkel.

Nå er neste års statsbudsjett er bare noen måneder unna, og vi forventer at fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lutter øre til fortvilte næringsutøvere på kysten. Uten konkrete og målrettede tiltak vil Kyst-Norge svekkes dramatisk.

Mindre aktører med høy gjeldsgrad vil gå tøffe år i møte, og vi kan ikke se at den type økonomisk politikk harmonerer med visjonene i Hurdalsplattformen. Det hjelper ikke fiskerne at de to ministrene smiler om kapp med solen, når de ikke gjør noe. Næringen forventer tiltak som sikrer levelige driftsvilkår.