Midlene kommer via støtteprogrammet «Elektrifisering av sjøtransport». Blant støttemottakerne er det turistfartøy, fôrfartøy, en selvlosser og flere bulkskip.

– Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy og teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere, sier Rune Holmen, leder maritim transport i Enova.

Han sier at Enova vil øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport.

Disse fikk millionbeløp:

Batterihybridisering og energieffektivisering av fôrfartøy, Eidsvaag AS – 23,2 mill. kroner

Eidsvaag AS opererer skip som transporterer fiskefôr fra fabrikker ut til oppdrettsanlegg langs norskekysten.

Støtten vil gå til bygging av to nye fôrfartøy som er spesialdesignet for formålet.

Med en batterihybridløsning, andre energieffektiviserende tiltak som optimalisert varmegjenvinningssystem med CO2-varmepumpe, samt elektrisk gravemaskin - kan fartøyet redusere klimagassutslipp i drift og på sikt opereres med nullutslipp i perioder.

Elektrifisering av MS Sandtroll, Roslagen Shipping – 11 millioner kroner

Roslagen Shipping AS skal gjøre oppgraderinger og levetidsforlengelse av et spesialfartøy for sandpumping/mudring. Hovedmotor skal skiftes ut, og det skal installeres et elektrisk fremdriftsystsem med batterier, landtilkobling for lading og nye hjelpegeneratorer.

Det er forventet at denne oppgraderingen vil gjøre det mulig å operere skipet i 10–15 nye år.

Hybridifisering av turistfartøy, Rødne trafikk – 7,3 millioner kroner

Rødne trafikk AS ønsker å bygge en hybrid båt for operasjon og drift fra Bergen til Mostraumen. Dette er en turistrute Rødne har driftet i ti år.

Båten skal være en katamaran bygget i karbonfiber, og skal designes og bygges ved et verft i Vestland.

Rødne hadde et ønske om å bygge et helelektrisk fartøy for Mostraumen, men ser at det er krevende å få tilgang til tilstrekkelig likestrømslading til å kunne gå helelektrisk hele turen, og installerer derfor i første omgang en batteripakke med kapasitet dimensjonert etter tilgjengelig strøm på kai.

Fartøyet klargjøres for større batteripakke som installeres så snart tilstrekkelig lading er tilgjengelig.

Ny teknologi for tre frakteskip (Cabu III), Klaveness Combination Carriers – tre skip á 11,7 millioner kroner

Rederiet Klaveness Combination Carriers (KCC) har gjennom sitt datterselskap KCC Shipowning AS intensjon om å installere såkalte «suction sail» i kombinasjon med batteripakke i tre nye identiske CABU kombinasjonsskip som skal bygges.

Skipene frakter tanklaster inn og tørrlaster ut av Australia, og oppnår gjennom dette svært høy utnyttelse av skipene.