Fiskebåtreder og tidligere leder i Fiskebåt, Sigurd Teige, tok et kraftig oppgjør med klimaplanen for er mer miljøvennlig fiskeflåte på årsmøtet