Fiskebåtreder og tidligere leder i Fiskebåt, Sigurd Teige, tok et kraftig oppgjør med klimaplanen for er mer miljøvennlig fiskeflåte på årsmøtet i Fiskebåt Vets i Ålesund fredag. Han hevder at ingen ser løsningen klart for seg. Teige ser bare en løsning for å få gode miljøresultater:

– Løsningen ligger i de tre fiskefartøyene som bygges med energi fra naturgass og batteri. Naturgass og LNG er beste middel for å nå målene som er satt for redusert utslipp til 2030. Gamle båter må fases ut med finansielle støtteordninger fra myndigheter slik alle tre gassbåter og «Loran» har fått.