Nettopp det grønne skriftet i fiskerinæringa var hovedtema da Norges Råfisklag var samlet til årsmøte i Tromsø tirsdag. Administrerende direktør Svein Ove Haugland oppsummerte i sitt innlegg hvilke utfordringer næringa og myndighetene står overfor.

– I det grønne skiftet står fiskerinæringa i en stor spagat. På den ene siden har vi hensynet til miljø og klima, på den andre har vi hensynet til å skape mest mulig helårig aktivitet og utnytte alle fiskebestandene. Med det grønne skiftet er det stor risiko for at sesongtoppene blir brattere og at flere bestander ikke vil bli utnyttet, sa Haugland og fortsatte:

– Når vi i tillegg tar med den utenrikspolitiske dimensjonen ved behov for økt tilstedeværelse i Barentshavet og Fiskevernsonen, er spagaten komplett.