Han mener det er alvorlig når lønnsomheten i rekefisket uteblir på grunn av høye dieselpriser og avgifter.

– Rekefiskere har ikke inntjening når all kapital går til diesel. For fiskere og mottak er det viktig å få penger ut av rekefisket, og det er i alt 25 fiskemottak fra Karmøy til Oslofjorden. Og alle disse mottakene har behov for råstoff.

Nå må politikerne ta ansvar og komme med tiltak, legger Danielsen til.

Møte med politikere

De rekordhøye prisene for diesel har skapt store problemer for rekefiskerne i Sør-Norge.