Verdien på den samlede verdensflåten er i 2023 beregnet til 1400 milliarder dollar.

De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av denne verdien, og Norge ligger på en fjerdeplass på verdensbasis – én plass opp fra i fjor.

Det viser den ferske konjunkturrapporten til Rederiforbundet for 2023.

– Kina, Hellas og Japan er de tre desidert største nasjonene etterfulgt av Norge, USA og Singapore. I den norske flåten er det offshore- og gasstanksegmentet som har høyest markedsverdi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg til Kystens Næringsliv.