– En lang prosess med mye uenigheter, oppsummerer tillitsvalgte Raymond Veivåg i Sjømannsforbundet til Kystens Næringsliv.

Nyheten om dramatiske kutt i Havforskningsinstituttet kom tidlig i desember i fjor. Det ble tidlig klart at Rederiavdelingen måtte ta de største kuttene. I sum og antall hoder innebærer dette blant annet ett forskningsfartøy og 25 stillinger til en samlet verdi av 50 millioner kroner.