VILKÅR FOR BRUK AV FISKERIBLADET.no

 1. Området for disse generelle vilkårene
  Disse generelle vilkårene gjelder for papirutgaven av Fiskeribladet og magasinet F2, Kystens Næringsliv samt digitale publikasjoner og underliggende tjenester tilknyttet http://Fiskeribladet.no (i det følgende også omtalt samlet som "Innholdet"). Innholdet utgis av Fiskeribladet AS – org. 911 650 924. Ved å benytte Innholdet samtykker du til disse generelle vilkårene. Innholdet omfatter våre papirutgaver, nettsteder, apper, ulike typer tjenester, nyhetsbrev, varsler osv. Det henvises videre til separate abonnements- og brukervilkår, samt egne vilkår for bruker-ID.

 2. Rettigheter
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv har alle rettigheter til Innholdet slik som tekst, bilder, grafikk, logoer, lyd, videoer og alt annet materiale som publiseres av Fiskeribladet, dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. Alle rettigheter til "Fiskeribladet AS", "DN Media Group", samt alle andre varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter til Innholdet tilhører Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv, om ikke annet er uttrykkelig fastsatt.
  Som bruker har du kun rett til å benytte Innholdet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut Innhold fra tjenestene for private og ikke-kommersielle formål, forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke Innhold for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt.
  All form for medieovervåkning, eksemplarfremstilling, skraping, crawling, indeksering, tekst/datautvinning, reproduksjon, salg eller videredistribusjon av hele eller deler av Innholdet utgitt av Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv krever gyldig avtale. Ta kontakt med Fiskeribladet AS for avtale om medieovervåkning eller annen slik bruk.

 3. Ansvarsbegrensninger
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i Innhold. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv fraskriver seg ethvert ansvar for dette. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv er heller ikke ansvarlig for tap som følge av feil på eller i tilknytning til Innholdet, nedetid, andre tekniske problemer eller feil i eller ved kilder som Innhold viser til eller henter informasjon fra.
  Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning fraskriver Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv seg ethvert ansvar for tap som følge av forhold tilknyttet Innholdet.

 4. Annonser
  Den enkelte annonsør har ansvaret for annonsene som finnes på Innholdet. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv har ikke noe ansvar for hva som fremgår i annonsene.

 5. Linker
  Innholdet kan ha linker til informasjon og materiale på andre tjenester. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv har ikke noe ansvar for informasjonen og materialet som finnes på eller via slike linker.

 6. Materiale du sender inn
  Som bruker kan du velge å sende inn materiale til Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv. Ved å sende inn materiale gir du Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv en ubetinget, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar og evigvarende rett til å utgi materialet via Innholdet, i ethvert format, i enhver publikasjon tilknyttet Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv, på enhver plattform tilknyttet Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv, både eksisterende og de som måtte utvikles i fremtiden. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv gis videre rett til å foreta endringer i og redigere det mottatte materialet innenfor rammene av gjeldende lovgivning. Ved å sende inn materiale til Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv innestår du for å ha alle nødvendige rettigheter til det aktuelle materialet.
  Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet du sender inn, plikter du å gjøre Fiskeribladet AS uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom dette ikke er gjort, har du som innsender ansvar for ethvert økonomisk tap Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv lider som en følge av manglende rettigheter.
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv honorerer ikke innsendt materiale, med mindre det er inngått særskilt skriftlig avtale om dette.

 7. Diskusjonsfora og lignende
  Dersom du deltar i diskusjonsfora eller lignende i tilknytning til Innholdet eller Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv, oppfordrer Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv deg til å følge alminnelig god folkeskikk. Fiskeribladet og Kystens Næringsliv forbeholder seg retten til etter eget skjønn og på et hvilket som helst tidspunkt, å fjerne innhold som Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv vurderer som støtende eller upassende på noen måte.
  Du kan holdes ansvarlig for din opptreden på diskusjonsfora og lignende. Fiskeribladet og Kystens Næringsliv forbeholder seg retten til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Fiskeribladet og Kystens Næringsliv lider på grunn av upassende opptreden.
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv har ikke noe ansvar for innholdet på diskusjonsfora eller lignende og oppfordrer til varsomhet ved bruk av slikt innhold.

 8. Personvern
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med våre digitale tjenester. Personvernerklæringen finnes her.

 9. Kurser og tall
  Brukere av Innhold relatert til kurser og tall eller tilhørende funksjoner, plikter å akseptere følgende betingelser:
  På våre digitale tjenester videreformidles kurser og tall. Det kan oppstå feil, mangler eller unøyaktigheter i informasjonen. Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv innestår ikke for riktigheten og har ikke noe ansvar for informasjon, analyser, kurser eller tall som fremkommer fra eller formidles via disse tjenestene.
  All bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester til å gjøre eller ikke gjøre finansielle og ikke-finansielle transaksjoner, foretas utelukkende på brukerens eget ansvar og risiko. Bruker gjøres oppmerksom på at slik bruk er forbundet med risiko for tap.
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv fraskriver seg ethvert ansvar for finansielle og ikke-finansielle transaksjoner som gjøres eller ikke gjøres, basert på bruk av informasjon, kurser, tall, finansielle data eller analyseverktøy på våre digitale tjenester.
  Bruker kan dermed ikke holde Fiskeribladet AS, Kystens Næringsliv, DN Media Group eller enheter som inngår i disse, eller våre informasjonsleverandører eller andre kilder ansvarlig for forsinkelser, feil eller mangler ved eller for bruk av informasjonen på de digitale tjenester.
  Som bruker har du kun rett til å benytte våre digitale tjenester og materialet på disse for personlige og ikke-kommersielle formål.
  Deler av innholdet som fremkommer på de digitale tjenestene, er eiet av den enkelte informasjonsleverandør og de innehar de immaterielle rettigheter til informasjonen. Det er ikke tillatt å videreformidle eller selge bearbeidet eller ikke-bearbeidet informasjon til andre, med mindre bruker har en gyldig skriftlig avtale med Fiskeribladet AS Kystens Næringsliv og DN Media Group AS som eksplisitt angir slike rettigheter.
  All informasjon er beregnet utelukkende for personer bosatt i Norge og selskaper i Norge.

 10. Endringer av disse vilkårene
  Fiskeribladet AS og Kystens Næringsliv kan revidere disse generelle vilkårene når forhold nødvendiggjør dette, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser de generelle vilkårene jevnlig.

 11. Tvister
  Tvister som måtte oppstå knyttet til Innhold eller de digitale tjenester skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

 12. Henvendelser
  Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på følgende e-postadresse: redaksjonen@fiskeribladet.no .