De viktigste hvitfiskartene, spesielt torsk og sei, er unntatt EUs siste runde med sanksjoner mot Russland som ble kunngjort før påskeuken, melder IntraFish.com. Den femte sanksjonspakken mot Russland inkluderte import av viss sjømat, men spesifiserte ikke hvilke.

Like etter at sanksjonene ble kjent, opplyste kilder til IntraFish at hvitfisk ikke er på listen i den femte pakken med økonomiske og individuelle sanksjoner mot Russland som Det europeiske råd har innført. Imidlertid er forskjellige krepsedyr-produkter, kaviar og kaviarerstatninger, på listen, ble IntraFish fortalt.