Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte i går sin britiske kollega Vitctoria Prentis i London. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet onsdag.

Et av temaene som ble diskutert var krav til helsesertifikater for sjømat til EØS-området, noe Storbritannia har varslet kommer. For norske eksportører kan endringen medføre mer administrativt arbeid, logistikkutfordringer og økte kostnader.

I en pressemelding sier Skjæran at han ble enig med Prentis om å finne gode løsninger som kan bidra til å minske byrden næringa blir pålagt.

Forhandlinger til høsten

Under møtet ble også fiskerisamarbeidet diskutert. Norge inngikk for 2022 for første gang en bilateral avtale med Storbritannia som inkluderer gjensidig adgang og bytte av kvoter. Til høsten starter forhandlingene om en avtale for neste år.

– Storbritannia er en sentral fiskeripartner. Vi deler synet på viktigheten av bærekraftig forvaltning og er enige om å samarbeide tettere om fiskerispørsmål. Det er svært positivt at vi har fiskeriavtaler som gir gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann og et visst kvotebytte. Vi ønsker å bygge på dette i avtalen for 2023, sier Skjæran.