Samarbeidet mellom norske og russiske myndigheter om felles analyser av fangst og landinger går tilbake til 2008. Da ble den norsk-russiske fiskerikommisjonen enig om å utveksle informasjon om fangst og kvoter mellom partene.

Samarbeidet gjør at norske myndigheter sitter med detaljerte kvoteoversikter på fartøynivå. Disse avstemmes mot landinger og omlastinger fra russiske trålere.

Sammenholder data

Dataene som norske fiskerimyndigheter samler inn, blir årlig presentert for russiske fiskerimyndigheter, og sammenholdt med tilsvarende russiske data i et årlig møte i midten av mars.