Russlands invasjon av Ukraina har gjort forholdet mellom Norge og Russland mer spent. En rekke norske skip seiler med russiske mannskaper langs norskekysten, noe forsker Åse Gilje Østensen frykter kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ved en mer tilspisset situasjon.

I 2020 advarte hun i et intervju med NRK mot at russiske selskaper kan legge til rette for mange typer åpne og hemmelige operasjoner langs en langt på vei ubevoktet norsk kyst. Den gang var det 243 russiske skippere som hadde fått farledsbevis på Norskekysten.