Sjøkrigsskole-forsker advarer mot russisk militæraktivitet langs norskekysten

– Norske farvann kan bli brukt av russerne, sier forsker Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen. Hun mener vi ikke må være naive i vårt forhold til russerne.

Den russiske RSB group. er et selskapet som utfører aksjoner mot det de betegner som lovpålagte mål i høyrisikoområdene, spesielt i områdene med høyrisiko militære terroroperasjoner. De sier de holder seg strengt til russisk lovgivning så vel som lovgivningen i land, der selskapet beskytter russiske selskapers interesser. Det er viktig at RSB-gruppen ikke deltar i væpnede konflikter, skriver de på sin nettside.
Den russiske RSB group. er et selskapet som utfører aksjoner mot det de betegner som lovpålagte mål i høyrisikoområdene, spesielt i områdene med høyrisiko militære terroroperasjoner. De sier de holder seg strengt til russisk lovgivning så vel som lovgivningen i land, der selskapet beskytter russiske selskapers interesser. Det er viktig at RSB-gruppen ikke deltar i væpnede konflikter, skriver de på sin nettside.Foto: RSB group
Publisert 1. March 2022, kl. 08.54Oppdatert 3. March 2022, kl. 08.55