– Dette er omtrent som forventet, det er ingenting oppsiktsvekkende i dette, sier Anne-Kristin Jørgensen, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt, til Fiskeribladet tirsdag.

Hun viser til uttalelsen fra russiske fiskerimyndigheter gjengitt av VG tidligere i dag:

– I norske massemedier har man allerede lenge sett grunnløse utspill og meninger fra såkalte forsvarseksperter og opposisjonspolitikere om at russiske fiskefartøy kan utgjøre en trussel for den norske staten, skriver russiske fiskerimyndigheter i en uttalelse sendt via den russiske ambassaden i Oslo.

Videre skriver de:

– Det norske myndigheter gjør nå, gir ingen grunn til optimisme for vårt bilaterale forhold.