Det russiske landbruksdepartementet innførte i mai i år nye regler for overføring av data for fangst og overvåking av marine ressurser.

Ordningen får nå aktivt støtte fra den russiske næringsorganisasjonen, Det allrussiske forbundet av fiskeri-næringsbedrifter, næringsdrivende og eksportører (VARPE) og av Senteret for fiskeriovervåkning og kommunikasjon.

Overføring av fangstrapporter bygger på dataene fra fangstdagboken, en teknisk journal og skipsdagboken, som så oversendes til næringens overvåkningssystem én gang i døgnet. Arbeidet med dette regelverket har pågått siden 2017. Det er justert for overflødige krav og manglende overensstemmelser med andre rettslige dokumenter, melder VARPE på sine nettsider.