EU har bestemt at de skal stenge havnene for russiske skip. Samtidig har de gjort unntak landbruks- og matprodukter, humanitær bistand og energi. Hvordan Norge vil følge opp EUs nye sanksjoner, er fortsatt ikke avklart.

– Regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at vi står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt. Vi tar sikte på å gjennomføre EUs femte sanksjonspakke i norsk rett og vurderer om det er nødvendig med tilpasninger for Norge, skriver fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en e-post.