EU har innført nye sanksjoner mot Russland som følge av krigen i Ukraina, der de blant annet forbyr russiske skipsanløp til havner i EU-land. På Færøyene er de russiske skipene veldig synlige. Både i mediebildet, men også når man kjører rundt i øyriket vest i havet.

Følge EU-sanksjoner

Rolant Waag Dam, journalist og redaktør ved Færøyenes nasjonale TV-kanal, Kringvarp Føroya, bekrefter til DR det alle kan observere på MarineTraffic.

Færøyene, som ikke er med i EU, har vært klare i sin uttalelse om at de ønsket å slutte seg til EU-sanksjonene, noe den færøyske utenriksministeren, Jenis av Rana, også bekrefter til det færøyske Sermitsiaq. Sanksjonene har imidlertid etterlatt et hull i fiskegarnet, skriver DR. Forbudet gjelder ikke for skip som seiler med medisin, energi og mat.

Jens Ladefoged, førsteamanuensis i handelspolitikk ved Københavns Universitet, mener at å omgå EU-sanksjonene, er politisk farlig for Færøyene og kan skape problemer med forholdet mellom EU og Færøyene i framtiden.

45 års samarbeid

Eksport av torsk, laks, sild og makrell bringer inn mye penger til øystaten. I forbindelse med annekteringen av Krim – og den påfølgende handelskonflikten mellom Russland og Vesten, forbød Russland import av mat fra EU og Norge – men ikke Færøyene, viser DR til.

På seks måneder hadde færingene solgt fisk for 700 millioner til russerne, og Hagstova – som Færøyenes statistikkbyrå – anslår at Russland i dag står for opptil en fjerdedel av all fisken de eksporterer.

Danmark følger med

Det danske nettstedet Maritim Direct viser til at den danske statsministeren, Mette Frederiksen, har tidligere sagt at hun forventer at Færøyene følger EUs sanksjoner mot Russland. Opposisjonen på Færøyene krever også at landsstyret forbyr all eksport til Russland.

Det helt store spørsmål er dog, om landsstyret er villige til å ta dette skrittet, da en fjerdedel av landets eksport går til nettopp Russland, skriver nettstedet.