Avtalen er inngått i nært samarbeid med WWF Russland, og skal sikre beskyttelse av den delen av Barentshavet der det er