Det er forbundet for alaska pollock-fiskere som tar til orde for