Loddefiske i Barentshavet har fra 2019-2021 vært stengt på grunn av lave bestander. Den blandete russisk-norske fiskerikommisjon satte totalkvoten på lodde i Barentshavet for 2022 til 70.000 tonn. Av dette gikk 27.800 tonn til Russland.

Det første russiske fartøyet gikk ut på fangstfeltet 15. februar. Sju fartøy deltar i fisket, meldes det fra russiske myndigheter.

Loddebestanden i den russiske økonomiske sonen finnes i sentrale delen av Murmanskbankens skråning med påfølgende vandring vestover mot Finnmarksbanken. I Norges økonomiske sone er det ventet en tett ansamling av fisk i områdene på Murmansktunga, Nordbanken og i Norskerenna, melder nettstedet.