Etaten har allerede bestemt seg for hvilke prosjekter det skal satses på, og viser til behovet for en fornyelse av fiskerinæringens flåte av redningsfartøy for byggingen, ifølge nettstedet fishnews.ru.

Redning og bistand

Rosrybolovstvos redningsgruppe koordinerer fartøyenes aktivitet ute på fiskefeltene og bidrar til å løse en rekke oppgaver i forbindelse med fangstvirksomhet. Oppgaver som både er knyttet til en operativ respons i ekstraordinære (nød-) situasjoner, og oppgaver av mer teknisk karakter.

Egne redningsfartøyer «for fiskeriene» kom som en respons på gjentatte forslag om en sammenslåing av redningstjenestene, opplyser etaten. Ifølge Rosrybolovstvos pressekontor er det i dag fem redningsfartøy som opererer i det nordlige bassenget og rundt Krim, samt fire i Det fjerne østen. Tjenestetiden for denne flåten er på omkring 40 år.

Koster 2,35 milliarder

Ifølge Rosrybolovstvos beregninger er det behov for åtte nye rednings- og slepefartøy. Seks av type MPSV12 og to fartøy av type MPSV06, som er mer solide og dyptgående for å kunne operere under krevende isforhold i Det fjerne østen. Fire av MPSV12 fartøyene skal operere i det nordlige bassenget.

Byggingen av seks fartøy av type MPSV12 vil kreve et budsjett på 20 milliarder rubler (2,35 milliarder norske kroner).

Byggingen vil skje etappevis frem mot 2027. Forutsatt at finansieringen er på plass, kan verftene gå i gang med byggingen allerede på slutten av 2022 eller i begynnelsen av 2023, opplyser Rosrybolovstvo.