President Vladimir Putin har gitt det russiske finansdepartementet i oppdrag å utrede muligheten for