EUs fiskeriministre tildelte seg selv en kvote på 4500 tonn torsk for første kvartal i kommende år. Dette er nøyaktig en fjerdedel av den norske kvoten for EU i Svalbardsonen i hele 2021. Dermed kan se ut til at EU bakker ned i striden om Svalbard.

Fortsatt samtaler

Helt eksakt kom Svalbard opp som punkt 38a i vedtaket til EUs 27 fiskeriministre 13. desember:

«Mens samtalene med Norge fortsetter om likeverdig og ikke-diskriminerende adgang til svalbardfarvann for EUs fiskeflåte, samtaler som bør være fullført i begynnelsen av 2022, er det på sin plass at unionen etablerer en foreløpig kvote for unionen for første kvartal av 2022.