Konflikten mellom Norge og EU tilspisser seg etter