Konflikten mellom Norge og EU tilspisser seg etter hvert som det nærmer seg at EU-fartøyer har fisket opp kvoten Norge har satt for EUs fiske i vernesonen rundt Svalbard.

Spisser seg til

Eriksen Søreide sier at det ikke er Norge som har skapt en konflikt i Svalbardsonen.

– Norge har bare gjort det vi alltid har gjort. Forskjellen nå er at Storbritannia er blitt en egen kyststat, sier hun og mener at det får konsekvenser for kvotetildelingen.

– Det har aldri vært slik at andre kan tildele seg selv kvoter i norske farvann.