Det svarer informasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet på Fiskeribladets spørsmål om Norge vil fastsette en ensidig makrellkvote tilsvarende den Norge har fastsatt for 2021.

Mye gjenstår

Norge, EU og Storbritannia ble nylig enige om fiskeriavtaler for Nordsjøen i 2022. Det gjenstår nå bilateral avtale med britene og avtaler om fiske på makrell, nvg-sild, samt på norsk arktisk torsk i Svalbardsonen. Fiskeribladet har bedt departementet om å svare på hva som skjer med disse avtalene til neste år.

Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Foto: NFD

– Det vil bli satt en foreløpig kvote for makrell for 2022.