Norge har inngått en fiskeriavtale med Storbritannia for neste år. Avtalen inkluderer gjensidig adgang til hverandres farvann og bytte av fiskekvoter for 2023. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Krevende

– Jeg er svært fornøyd med at avtalen med Storbritannia er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen. Han legger til:

– Forhandlingene har foregått i en god tone, har vært effektive og viser at vårt forhold til Storbritannia er tett og godt.

Etter hva Fiskeribladet erfarer, har avtalen mellom Norge og Storbritannia vært krevende å lande.

I pressemeldingen er ikke makrell eller soneadgang knyttet til makrellfiske nevnt.

– Forhandlinger om makrell går i et eget løp, og Nærings- og fiskeridepartementet kommer med mer informasjon når forhandlingene er ferdige, opplyser fungerende kommunikasjonssjef Hanne Skodje i Nærings- og fiskeridepartementet i en epost til Fiskeribladet.

En videreføring

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at Norge og Storbritannia er enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er en videreføring av årets avtale og er utformet slik at partene har adgang til å fiske opp til 30.000 tonn i den andre partens sone i Nordsjøen i 2023.

Det ble også avtalt at norske fartøy kan fiske inntil 20.000 tonn av sin nordsjøsildkvote i britisk sone mot at britiske fartøy kan fiske inntil 20.000 tonn av sin kvote for nvg-sild i norsk sone. Partene har avtalt et begrenset kvotebytte for å ivareta tradisjonelt norsk fiske i britisk sone lenger vest enn Nordsjøen.

– God løsning for begge parter

– For hvitfiskflåten er det nå på plass en god løsning for begge parter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og legger til at i pelagisk sektor har Norge også fått bedre adgang til å fiske nordsjøsild enn de hadde i år.

Det vil komme mer informasjon om avtalen når endelig versjon av den foreligger, opplyser departementet.