Forhandlingslederne for Den blandede norsk/russiske fiskerikommisjon møttes på internasjonale fiskeriforumet i St. Petersburg i forrige uke for å diskutere forberedelsene til 51. sesjonen i fiskerikommisjon, som er berammet til oktober i år.

Torskekvoter

Ilja Sjestakov, som er leder for det russiske fiskeridirektoratet, Rosrybolovstvo, møtte der departementsråd Mette I. Wikborg i Nærings- og fiskeridepartementet. I møtet gjennomgikk partene spørsmål og drøftet et utkast til sesjonens dagsorden, melder det russiske regjeringsnettstedet fish.gov.ru.

Forhandlingslederne utvekslet synspunkter på kvoter og reguleringstiltak i fisket på norsk arktisk torsk, hyse, blåkveite, uer og andre viltlevende marine ressurser i Barentshavet og Norskehavet. De drøftet i tillegg tekniske tiltak for regulering og kontroll av fisket, melder nettstedet.

Særlig oppmerksomhet ble viet koordineringen av partenes synspunkter på fastsettelsen av TAC (totalkvoten) på torsk og hyse for 2022.

Samarbeidet fungerer

Den russiske delegasjonslederen fremholdt i møte at, til tross for den vanskelige koronasituasjonen, har Russland og Norge i 2021 konsekvent gjennomført samarbeidet på alle kommisjonens viktigste virksomhetsområder. I første halvdel av året ble det gjennomført et møte mellom russiske og norske forskere, og en rekke møter i forskjellige arbeidsgrupper er blitt avholdt.

– De resultatene som ble oppnådd under disse møtene vil nå danne grunnlaget for å kunne treffe velbegrunnede vedtak under den kommende sesjonen i kommisjonen, som jeg forventer skal gjøre det mulig også denne gangen å komme frem til omforente vedtak til beste for fiskerinæringen i landene våre, sa Ilja Sjestakov i møtet med den norske forhandlingslederen.