Handel med matvarer inngår ikke i sanksjonene mot Russland og Belarus (Hviterussland) etter invasjonen av Ukraina i februar. Norske eksportører har likevel sluttet å selge ørret og laks til Belarus, som har tatt Russlands side i angrepskrigen mot et naboland og en tidligere alliert.

Årsaken til handelsboikotten fra norsk sjømatnærings side er blant annet avsky mot det militære overfallet, kombinert kanskje med frykt for å miste omdømme.

DEN EURASISKE ØKONOMISKE UNION (EØU)